Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Εταιρεία κατασκευής και συντήρησης έργων πρασίνου με έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής ζητεί τελειόφοιτο του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων για πρακτική άσκηση. Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα. Δουδουμοπούλου Δανάη
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. 2102515005
Email: info@landco.gr


 


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων