Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι η Attica Bank θα δεχτεί έναν σπουδαστή για πρακτική άσκηση στο Κατάστημά της στην Καλαμάτα.
Η έναρξη της πρακτικής θα είναι για το διάστημα μετά τις 15/10/2018. Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον και για άλλα καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας καθώς και για κεντρικές υπηρεσίες  στην Αθήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@atticabank.gr

Πληροφορίες:
Full Branch Καλαμάτας (161)
Σιδηροδρομικού Σταθμού & Αντωνοπούλου 7
Καλαμάτα,  Τ.Κ. 24100
Τ. 27210 67030  F. 27210 23864


 
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων