Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Θέση πρακτικής άσκησης από τον όμιλο  του Ιατρικού Αθηνών.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων