Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Θέσεις πρακτικής άσκησης στην περιοχή της Καλαμάτας:

Α) ΜΠΑΡΣΙΝΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Συλλογή και αποθήκευση συσσωρευτών - Εμπορία και ανακύκλωση μετάλλων
Διεύθυνση: Α6 - ΒΙΟ.ΠΑ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η θέση αφορά πρακτική άσκηση στο λογιστήριο της εταιρείαςΒ)ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημικός Μηχανικός - Γραφείο Μελετών
Διεύθυνση: Ψαρών 42 - Καλαμάτα

Η θέση αφορά πρακτική άσκηση για την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και συστημάτων ποιότητας 9001/HAP/14001


Τηλέφωνο για πληροφορίες: 27210 - 63762
Θεοφιλόπουλος Ιωάννης

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων