Εφαρμογή
Σεμινάρια Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ειδικής Αγωγής & Παιδαγωγικών
| Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
 
- Πρακτικά σεμινάρια Λογοθεραπείας & Εργοθεραπείας
- Σεμινάρια Παιδαγωγικών & Ειδικής Αγωγής
- Σεμινάρια αντιμετώπισης των Δυσκολιών των Μαθηματικών & της Δυσαριθμησίας

ΠΟΛΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ:
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Βόλος, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Αλεξανδρούπολη, Λεμεσός (Κύπρος)


Τα σεμινάρια απευθύνονται:

- σε επαγγελματίες και φοιτητές: 
  • Λογοθεραπευτές και Εργοθεραπευτές,
  • Ψυχολόγους και Ειδικούς Παιδαγωγούς,
  • Παιδαγωγούς Προσχολικής Αγωγής, Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
- σε γονείς και σε κάθε ενδιαφερόμενο


Τ: 6986180630 | Ε: diepistimoniko.edu@gmail.com
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων