Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε φορείς για πρακτική άσκηση για το τμήμα ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων