Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε φορείς για πρακτική άσκηση για το τμήμα ΜΗΧ.ΠΛΗΡ. ΤΕ.Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων