Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για θέση πρακτικής άσκησης.
http://www.benefit.gr/benefit-company-career-opportunities

Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα πλήρης απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο hr@benefit.gr.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων