Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Το εργαστήριο Multichrom lab (Υπηρεσίες Ποιοτικού Ελέγχου & Συμβουλών) προσφέρει θέσεις σε φοιτητές/τριες για πρακτική άσκηση.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:

Διεύθυνση: Σφακίων 50 – Τ.Κ. 12131,Περιστέρι
Τηλέφωνο: +30 ( 210 ) 59.10.620
Fax: +30 ( 210 ) 53.11.580
WebSite: http://www.multichromlab.com
e-mail: info@multichromlab.com
Που θα μας βρείτε: http://g.co/maps/rdhwt

 Αναγνωρισμένο από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων