Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΝΘΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ»  προσφέρει δύο (2) θέσεις σε αποφοίτους Ανθοκομίας, στον Αγροτικό Ανθοκομικό Συνεταιρισμό Αθηνών-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΑΣΑ-ΚΑΑ).

Ο ΑΑΣΑ-ΚΑΑ είναι αγροτικός συνεταιρισμός, με μέλη μόνο αγρότες- ανθοπαραγωγούς, που λειτουργεί από το 1962 στο ίδιο σημείο, και καλύπτει το 85% περίπου των Ελλήνων Ανθοπαραγωγών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε :
Ανθέων 21,

ΤΚ: 11143 ΑΘΗΝΑ

Τηλ: 210 2584680 -681, Fax: 210 2515988

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων