Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η εταιρία δραστηριοποιείται στον χώρο της διάθεσης γεωργικών εφόδιων και παρέχει ταυτόχρονα συμβουλευτική δραστηριότητα στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα.

Ενδιαφερόμαστε για την συνεργασία με φοιτητή - φοιτήτρια στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης , κυρίως, από το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,   χωρίς να αποκλείουμε και το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων . Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες μας θα βρείτε στις ιστοσελίδες της εταιρίας:  http://kostasliris.com και www.irisagro.gr


ΙΡΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Σπάρτης 34 24100 Καλαμάτα
τηλ. 2721043054 email info@kostasliris.com
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων