Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτεπληροφορίες για πρακτική άσκηση για την εταιρεία "ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.".
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων