Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για πρακτική άσκηση  στην Γενική, Μαιευτική - Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική Α.Ε. "Μητέρα".
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων