Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ζητούνται φοιτητές/τριες για πρακτική άσκηση στην εταιρεία FIRST D.I.S. (Πρακτορειακή Ασφαλίσεων) στην Ξάνθη. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα για επιπλέον πληροφορίες.

Στογιαννίδη 1 (Κεντρική Πλατεία)
Τ.Κ. 67 100 Ξάνθη
Τηλ.: 25410-75807  & 25410 - 21309
Fax: 25410- 83155

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων