Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης
 ΕΣΠΑ για το Χειμερινό εξάμηνο 2016-17
 (Οκτώβριος 2016-Απρίλιος 2017)
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων