Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης
 ΕΣΠΑ για το Εαρινό εξάμηνο 2015-16
 (Απρίλιος -Σεπτέμβριος 2016)
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων