Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο "ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ" θα βρείτε φορείς για πρακτική άσκηση.
Στο επισυναπτόμενο αρχείο "ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ" θα βρείτε φορείς που έχουν δημοσιεύσει θέση πρακτικής άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Επίσης θα βρείτε και οδηγίες για την εγγραφή σας στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων