Εφαρμογή
Πρακτική Άσκηση στην SingularLogic

Η SingularLogic συνεργάζεται με όλα τα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση στους παρακάτω τομείς:

  • Ανάπτυξη Λογισμικού
  • Υποστήριξη Πελατών σε Προγράμματα και Εφαρμογές Πληροφορικής
  • Πωλήσεις και Marketing
  • Οικονομικά και Λογιστική
  • Ανθρώπινο Δυναμικό (HR)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους στο career@singularlogic.eu αναγράφοντας στον τίτλο του email «Αίτηση για Πρακτική Άσκηση.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων