Εφαρμογή
Ανακοίνωση για το πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 1/11/2022 λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος, η υπηρεσία ΑΤΛΑΣ δεν θα είναι διαθέσιμη.

Από το
Γραφείο Αρωγής Χρηστών ΑΤΛΑΣ

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων