Εφαρμογή
Αγγελία για πρακτική άσκηση
Η εταιρεία NESTLE αναζητά φοιτητές που να δικαιούνται 6μηνη Πρακτική Άσκηση μέσω ΟΑΕΔ.
Επισυναπτόμενη μπορείτε να βρείτε την περιγραφή της θέσης.
Όσοι ενδιαφέρονται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο παρακάτω
 email: dimitra.chrysikou@gr.nestle.com.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων