Εφαρμογή
Αγγελία για πρακτική άσκηση
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση  με πρακτική άσκηση στο λογιστικό γραφείο του κ.Γιάνναρη Α.

Για πληροφορίες:
Οδός : Θεμιστοκλέους 42, Καλαμάτα
Τηλέφωνο: 27210-62248


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων