Εφαρμογή
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Από την εταιρεία DS SMTH HELLAS στην Κόρινθο – εταιρεία κατασκευής χαρτοκιβωτίου αναζητούνται φοιτητές από το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων στο εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο τμήμα HR.

Οι θέσεις απασχόλησης είναι στην Κόρινθο και έχουν δημοσιευθεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Rania Balou
HR Business Partner

Packaging Division
Valtos-Glyfada , GR-20011 Ancient Corinthos, Greece
T +30 27410 81261 F +30 27410 24529
rania.balou@dssmith.com
www.dssmith.com
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων