Εφαρμογή
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, μια αμιγώς ελληνική φαρμακοβιομηχανία με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους νέους φοιτητές, προσφέρει θέσεις για την πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ΤΕΙ
των τμημάτων:
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  •  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Οι σπουδαστές/στριες θα απασχοληθούν στην έδρα της εταιρείας στο Πικέρμι Αττικής (Λεωφ. Μαραθώνος 95). Η πρακτική άσκηση υλοποιείται μέσω πρόσληψης (σύστημα  ΟΑΕΔ) και προβλέπει αμοιβή για τον/την φοιτητή/τρια 650€ το μήνα καθαρά.
Η ΕLPEN παρέχει υπηρεσιακό λεωφορείο από το κέντρο της Αθήνας προς το Πικέρμι για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sgeorgopoulou@elpen.gr και θα επικοινωνήσουμε εμείς αναλόγως με τις εκάστοτε ανάγκες της εταιρίας μας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στην κα Γεωργοπούλου Στέλλα (HR) στο τηλ. 210 6039326 (εσωτ. 424).


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων