Εφαρμογή
ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Πρακτική άσκηση στην εταιρεία RESILUX.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων