Εφαρμογή
ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία Πάραλος Ενεργειακή.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων