Εφαρμογή
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η πολυεθνική εταιρεία IMERYS προσκαλεί φοιτητές να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στις διευθύνσεις της εταιρείας (Accounting, Finance and Business). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνσηvasiliki.mavrokefalou@imerys.com

Ακολουθεί  συνημμένο αρχείο:

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων