Εφαρμογή
ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο.
Το ταξιδιωτικό γραφείο ΗΙΜΑΛΑΥΑ TRAVEL A.E. από το 1984 δραστηριοποιείται στις Τουριστικές Υπηρεσίες και απασχολεί 22 άτομα. Λειτουργεί με την άδεια της ΙΑΤΑ και σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.
Ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης  με δυνατότητα πολύπλευρης απασχόλησης σε όλα τα τμήματα εισερχόμενου, εξερχόμενου και εσωτερικού τουρισμού.

Αποστολή βιογραφικών και ενδιαφέροντος στο e-mail:
markella@himalayatravel.gr

Μαρκέλλα Δημοπούλου
General Manager
Τηλ: 210 3225159 (εσωτερικό 109)
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων