Εφαρμογή
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΙ ΤΕΩΣ ΤΕΙ (ΝΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ) ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Εκδήλωση ενδιαφέροντος από την ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ η οποία προσφέρει 2 θέσεις πρακτικής άσκησης εξάμηνης διάρκειας.
Για πληροφορίες ακολουθεί συνημμένο αρχείο:
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων