Εφαρμογή
ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Από το Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού & Εφήβου στην Πάτρα προσφέρονται δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης.
Για πληροφορίες επικοινωνίας και για  το αντικείμενο των θέσεων ακολουθεί συνημμένο αρχείο.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων