Εφαρμογή
Αγγελία πρακτικής άσκησης τμήμα ΛΟ.ΧΡΗ.
Προσφέρεται  από την εταιρεία Mazars μία (1) θέση πρακτικής άσκησης για το τμήμα του Payrollγια χρονικό διάστημα 3-6 μήνες.Η αγγελία έχει αναρτηθεί 
και στο σύστημα ΑΤΛΑΣ όπου ο κωδικός group είναι: 214977 και ο τίτλος θέσης ‘Βοηθός Μισθοδοσίας’ που απευθύνεται στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

 Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθεί συνημμένο αρχείο.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων