Εφαρμογή
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η εταιρεία ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε.αναζητά για πρακτική άσκηση στον τομέα της πληροφορικής, 2 φοιτητές και συγκεκριμένα:
1.     Ένα φοιτητή ως Μηχανικός Λογισμικού-Προγραμματιστής(software Engineer) στην γλώσσα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού JAVA ή MICROSOFT

 2.     Και ένα φοιτητή, στο πεδίο του WEB Design (front end developer) για απασχόληση στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων