Εφαρμογή
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ.
Η εταιρεία Νίκας στον Άγιο Στέφανο Αττικής ζητάει να απασχολήσει τρία άτομα με καθεστώς πρακτικής εργασίας μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ.
Εάν υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βρουν φορέα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και επιθυμούν να απασχοληθούν στην εν λόγω εταιρεία, παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στον Επιστημονικό Υπεύθυνο κ.Κουτρουμπή Φ. στο email: fotis.koutroumpis@hotmail.com.
Οι θέσεις που θα απασχοληθούν οι φοιτητές είναι στον ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ του εργοστασίου  και συγκεκριμένα , στο Χημείο, στο Μικροβιολογικό εργαστήριο και στο RT- PCR εργαστήριο.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων