Εφαρμογή
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον φαρμακευτικό κλάδο και εδρεύει στην Κηφισιά, αναζητά να καλύψει θέση πρακτικής άσκησης.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων