Εφαρμογή
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι φοιτητές που ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση την 01-04-2022 και συμμετέχουν στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα  ΕΣΠΑ 
 παρακαλούνται
να ελέγχουν τα email τους (και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία) καθώς τους έχουν σταλθεί οι οδηγίες και τα έντυπα για την έναρξη της πρακτικής τους  άσκησης.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων