Εφαρμογή
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

Αναρτήθηκαν για το τμήμα Γεωπονίας οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Πρακτικής Άσκησης εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του τμήματος καθώς και στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων