Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ Vie Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ
 Η Vie Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενδιαφέρεται να απασχολήσει απόφοιτους ή τελειόφοιτους σπουδαστές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου - Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής σε δύο θέσεις εργασίας. 
 
Η Vie Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δεόντως εξουσιοδοτημένη και αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  Ζητά να απασχολήσει βοηθούς στις θέσεις «Accounting Assistant» στα γραφεία της που έχουν της έδρα τους στο Μαρούσι Αττικής.


Για περισσότερες πληροφορίες: 
Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A.
4, 28th Octovriou street
151 24 Maroussi
Attica, Greece
Office:  +30 210 6149555
Fax:        +30 210 6149544
Email:    konstantina.koutsokosta@viefinance.eu
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων