Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Θέσεις πρακτικής άσκησης προσφέρονται από την Εθνική Τράπεζα.

Ακολουθεί συνημμένο αρχείο για περισσότερες πληροφορίες. 
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων