Εφαρμογή
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

Ανακοινώνεται η έγκριση πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος Γεωπονίας (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων) που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση  το Εαρινό εξάμηνο 2021-22, από τον Απρίλιο 2022 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2022.

Οι φοιτητές που επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων του χρηματοδοτούμενου προγράμματος από την 09-3-2022 έως και την 15-03-2022. Η ένσταση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση agro-secr@uop.gr .

Δείτε τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο και στην ιστοσελίδα του τμήματος.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων