Εφαρμογή
ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο. - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΑΡ 2021 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Αναρτήθηκε στο eclass [8ο Εξάμηνο – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ] ο Προσωρινός Πίνακας θέσεων πρακτικής άσκησης Εαρινού Εξαμήνου 2021 και άρχισε η περίοδος υποβολής ενστάσεων.
Ο Οριστικός Πίνακας με τις εγκεκριμένες θέσεις από τη Συνέλευση Τμήματος, θα αναρτηθεί στο eclass μετά τη συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος της 16ης Μαρτίου. 

– ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Άρχισε την 7η Μαρτίου 2022 η περίοδος υποβολής ενστάσεων, γραπτώς (με αποστολή boa-secr@uop.gr), έναντι του Προσωρινού Πίνακα Θέσεων για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2021, της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, με καταληκτική ημερομηνία 11 Μαρτίου 2022, ώρα 12:00. 


(Έχει αποσταλεί σχετική ειδοποίηση στη διεύθυνση ιδρυματικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αιτούντων)

Δείτε τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο και στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων