Εφαρμογή
ΤΜΗΜΑ ΛΟ.ΧΡΗ. - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

Αναρτήθηκαν στις  07/03/2022 στην ιστοσελίδα του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρακτική άσκηση του τμήματος για το Εαρινό εξάμηνο ακ. Έτους 2021-22.
Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν από 08.03.22 έως και 14.03.22, ηλεκτρονικά (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του τμήματος: chrime@go.uop.gr.

Δείτε τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων