Εφαρμογή
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22


Ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων των αιτήσεων πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Λογοθεραπείας για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022.

Περίοδος υποβολής ενστάσεων από  04/03/2022 έως και 11/03/2022 (και ώρα 12:00) ηλεκτρονικά με αποστολή στο email της γραμματείας του Τμήματος: gramlogo@uop.gr ή gramlogo@go.uop.gr.

 Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο και στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων