Εφαρμογή
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ. - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22


Αναρτώνται σήμερα Παρασκευή  04.03.2022  τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση του τμήματος ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ. για το Εαρινό εξάμηνο 2021-2022. 
Τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Οι ενστάσεις  επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν από 04.03.2022 έως και  11.03.2022, ηλεκτρονικά με αποστολή στο email της γραμματείας: fst-secr@uop.gr .

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο παρακάτω.Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων