Εφαρμογή
Αγγελία για πρακτική άσκηση
Στα πλαίσια της λειτουργίας του Τμήματος Διατροφής της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης δύο
(2) φοιτητών/τριών  για το εαρινό εξάμηνο.

Για πληροφορίες:
Τμήμα Διατροφής Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Πληροφορίες:  2721046180
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων