Εφαρμογή
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Με την παρούσα πρόσκληση προσκαλείσθε να παρακολουθήσετε την εξ αποστάσεως ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση και το σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου” του Τμήματος Γεωπονίας (Πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων),

το Σάββατο, στις 12/02/2022 και ώρα 17:00 μ.μ.

στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://meetingsamer5.webex.com/meet/cmour

θα χαρώ να τα πούμε και να διευκρινίσουμε τυχόν απορίες σας.

 

Με τιμή,

 Εκ μέρους της τριμελούς επιτροπής

πρακτικής άσκησης του Τμήματος


Χρήστος Μουρούτογλου 

 Λέκτορας Εφαρμογών

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων