Εφαρμογή
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ.


Την Τετάρτη   09/02/2022 στις 19:00 μ.μ.  θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας του Microsoft.teams   για να ενημερωθούν όσοι φοιτητές επιθυμούν για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης του εαρινού  εξαμήνου  για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης είναι ο παρακάτω :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9fd66eccf3a14de4ba7c78252af16c26%40thread.tacv2/1612526711606?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%220bc47fef-9ab6-4ce1-99f2-ef1de4555d3c%22%7d

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ενημέρωση.

Ακόμη σας ενημερώνω ότι υπάρχει πλέον στην πλατφόρμα του eclass.uop.gr  «Μάθημα» με τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 21-22 μέσου του οποίου θα πραγματοποιείται η επικοινωνία μας για όσο διάστημα θα «τρέχει» το πρόγραμμα της πρακτικής για το εξάμηνο αυτό. Παρακαλείστε όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε και όσοι θα πραγματοποιήσετε την πρακτική σας αυτό το εξάμηνο να εγγραφείτε.

Με τιμή

Κουτρουμπής Φώτης

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων