Εφαρμογή
Αγγελία για πρακτική άσκηση

Προσφέρονται θέσεις πρακτικής άσκησης από το Mediterraneo Hospital για τα παρακάτω τμήματα: 


ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  και ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ


 Ακολουθεί το επισυναπτόμενο αρχείο εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος.

 

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο ακόλουθο emailhr@mediterraneohospital.gr.

 


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων