Εφαρμογή
Αγγελία για πρακτική άσκηση

Επισυνάπτεται αγγελία εταιρείας για πρόσληψη φοιτητών ή/και αποφοίτων του τμήματος πληροφορικής.

 

  

   

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων