Εφαρμογή
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Προσφέρεται θέση πρακτικής άσκησης για το τμήμα Γεωπονίας.
Για πληροφορίες παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο:
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων