Εφαρμογή
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η εταιρεία VOICELAND με έδρα τη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές Πληροφορικής ή/και Τηλεπικοινωνιών που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση.
Υπάρχει  σχετική ανάρτηση στο ATLAS για (2) δυο θέσεις με κωδικό 201748.
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο hr@voiceland.gr αναφέροντας το ίδρυμα τους και το τμήμα τους.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων