Εφαρμογή
ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ.
Η εταιρεία ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, μια αμιγώς ελληνική φαρμακοβιομηχανία με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους νέους φοιτητές, προσφέρει θέσεις για την πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ΤΕΙ των τμημάτων: 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οι φοιτητές/τριες θα απασχοληθούν στην έδρα της εταιρείας στο Πικέρμι Αττικής (Λεωφ. Μαραθώνος 95). Η πρακτική άσκηση υλοποιείται μέσω πρόσληψης (σύστημα ΟΑΕΔ) και προβλέπει αμοιβή για τον/την φοιτητή/τρια 600€ το μήνα καθαρά.

Η ΕLPEN παρέχει υπηρεσιακό λεωφορείο από το κέντρο της Αθήνας προς το Πικέρμι για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα στα emails dkogia@elpen.gr και vkolyda@elpen.gr και θα επικοινωνήσουμε εμείς αναλόγως με τις εκάστοτε ανάγκες της εταιρίας μας. 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στην κα Κόγια Δήμητρα (HR) και στην κα Κολυδά Βιργινία (HR) στο τηλ. 210 6039326 (εσωτ. 420 και 442 αντίστοιχα).  

Φλωράκη Μαρία
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων